SKI PASS JAHORINA 2022/2023

Novine za sezonu 2019/2020


Cijene su izražene u EUR.

NAPOMENA:
Karta za pojedinačnu vožnju žičarom se može iskoristiti na žičari Poljice i Gondoli bez skijaške opreme.
Karta za ski vrtić važi samo za 1 ulazak u ski vrtić i neograničen broj vožnji na pokretnoj traci.
Doplata za roditelje u pratnji djeteta iznosi 5 KM za ski vrtić.
Nijedna druga karta se ne može koristiti za upotrebu vrtića.
Poludnevna karta važi od početka rada skijališta do 13:00 ili od 12:30 do kraja rada skijališta.

KATEGORIJE KORISNIKA:
Odrasli su osobe koje u toku sezone (zimske ili ljetne) imaju ili pune 12-64 godine.
Djeca su osobe koje u toku sezone (zimske ili ljetne) imaju ili pune 6-11 godina.
Djeca starosti 0-5 godina imaju pravo na besplatno skijanje u pratnji jedne odrasle osobe.
Seniori su osobe koje u toku sezone (zimske ili ljetne) imaju ili pune 65 i više godina.
Zamjena oštećene ili izgubljene karte se naplaćuje 10 KM po karti.
Depozit za key card je 10 KM. Vožnja tabačem 40 KM / 20 minuta (nakon završetka rada skijališta uz najavu 1 dan unaprijed).

INFO:

Tel/fax: DIREKCIJA (+387) 057/270-090
PRODAJA (+387) 057/270-003
e-mail: direkcija@oc-jahorina.com
skipass@oc-jahorina.com
www.oc-jahorina.com

PRAVILA ZA KORIŠĆENJE SKI KARTE

1.Kupovinom ski karte skijaš/border potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa važećim zakonskim propisima i pravilima ponašanja na skijalištu.
2. Ski karta važi za celi sistem žičara na Jahorini osim na baz liftu Poljice, osim za ski vrtiće.
3. Svaka ski karta  je neprenosiva na druga lica i obavezno se pokazuje na zahtev sluzbenog lica. U slučaju zloupotrebe i ugrožavanja opšte bezbednosti, ski karta će biti oduzeta od strane službenog lica bez prava na naknadu.
4. Povrat novca se ne vrši u slučaju lošeg vremena, zatvaranja skijališta ili dela skijališta kada je to potrebno radi opšte bezbednosti, prekida rada žičara i neplaniranih skraćenja aranžmana, nestanka struje ili bilo kog drugog razloga izvan kontrole A.D. OC jahorina.
5. Delimičan povrat novca u slučaju povrede moguć je za dane za koje nije započeto korišćenje ski karte u skladu sa Procedurom o uslovima za postupanje u slučaju nemogućnosti korišćenja ski karte.
6. Izgubljena ski karta može biti zamenjena, u skladu sa Cenovnikom A.D.Olimpijski centar Jahorina Pale.
7. Broj karata je ograničen u slučaju da broj skijaša na stazama prelazi kapacitet skijališta.