SKI PASS JAHORINA 2019/2020

Ski Pass Jahorina za sezonu 2019/2020:

Pojedinacni cenkovnik:
Ski Pass Jahorina 2019/20

Porodicni paketi cenovnik:
Ski Pass Jahorina 2019/2020

Ski Pass Jahorina 2019/2020

 

 

PRODAJNA MESTA SKI KARTE/SKI PASS-a:
*Ski kasa Poljice
*Ski kasa Ogorjelica
*Ski kasa Bat Hotel Bistrica

PRAVILA ZA KORIŠĆENJE SKI KARTE

1.Kupovinom ski karte skijaš/border potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa važećim zakonskim propisima i pravilima ponašanja na skijalištu.
2. Ski karta važi za celi sistem žičara na Jahorini osim na baz liftu Poljice, osim za ski vrtiće.
3. Svaka ski karta  je neprenosiva na druga lica i obavezno se pokazuje na zahtev sluzbenog lica. U slučaju zloupotrebe i ugrožavanja opšte bezbednosti, ski karta će biti oduzeta od strane službenog lica bez prava na naknadu.
4. Povrat novca se ne vrši u slučaju lošeg vremena, zatvaranja skijališta ili dela skijališta kada je to potrebno radi opšte bezbednosti, prekida rada žičara i neplaniranih skraćenja aranžmana, nestanka struje ili bilo kog drugog razloga izvan kontrole A.D. OC jahorina.
5. Delimičan povrat novca u slučaju povrede moguć je za dane za koje nije započeto korišćenje ski karte u skladu sa Procedurom o uslovima za postupanje u slučaju nemogućnosti korišćenja ski karte, br 3117-OC/17 od 10.11.2017.godine.
6. Izgubljena ski karta može biti zamenjena, u skladu sa Cenovnikom A.D.Olimpijski centar Jahorina Pale.
7. Broj karata je ograničen u slučaju da broj skijaša na stazama prelazi kapacitet skijališta.

NOVOSTI ZA SEZONU 2019/2020
-Ukupno oko 10km osneženih ski staza i puteva
-Uređeno ukupno oko 21km ski staza i ski puteva
-Postavljeno preko 500m vetroustava
-Tri nova parkinga
-Dva nova ski vrtića sa pokretnom trakom, tjubingom i dečijim gradom Poljice i Bistrica
-Šest novih prodajnih mesta