SKI PASS JAHORINA 2019/2020

Ski Pass Jahorina za sezonu 2019/2020:

Pojedinacni cenkovnik:
Ski Pass Jahorina 2019/20

Porodicni paketi cenovnik:
Ski Pass Jahorina 2019/2020

Ski Pass Jahorina 2019/2020

 

 

PRODAJNA MESTA SKI KARTE/SKI PASS-a:
*Ski kasa Poljice
*Ski kasa Ogorjelica
*Ski kasa Bat Hotel Bistrica

PRAVILA ZA KORIŠĆENJE SKI KARTE

1.Kupovinom ski karte skijaš potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa važećim zakonskim propisima i pravilima ponašanja na skijalištu.
2. Ski karta važi za celi sistem žičara na Jahorini osim na baz liftu Poljice.
3. Ski karta sa fotografijom je neprenosiva na druga lica i obavezno se pokazuje na zahtev sluzbenog lica. U slučaju zloupotrebe i ugrožavanja opšte bezbednosti, ski karta će biti oduzeta od strane službenog lica bez prava na naknadu.
4. Povrat novca se ne vrši u slučaju lošeg vremena, zatvaranja skijališta ili dela skijališta kada je to potrebno radi opšte bezbednosti, prekida rada žičara i neplaniranih skraćenja aranžmana, nestanka struje ili bilo kog drugog razloga izvan kontrole A.D. OC jahorina.
5. Delimičan povrat novca u slučaju povrede moguć je za dane za koje nije započeto korišćenje ski karte na osnovu:fotokopije izveštaja ovlašćene ambulante da je korisnik povređen, izveštaja službe spasavanja, original ski karte i fiskalnog računa.
6. Izgubljena ski karta može biti zamenjena, samo ako je izdata sa slikom.
7. Fotografija je obavezna za sezonsku ski kartu, a za ostale ski karte po odluci A.D.OC Jahorina.
8. Broj karata je ograničen u slučaju da broj skijaša na stazama prelazi kapacitet skijališta.

NOVOSTI ZA SEZONU 2019/2020
-Ukupno oko 10km osneženih ski staza i puteva
-Uređeno ukupno oko 21km ski staza i ski puteva
-Postavljeno preko 500m vetroustava
-Tri nova parkinga
-Dva nova ski vrtića sa pokretnom trakom, tjubingom i dečijim gradom Poljice i Bistrica
-Šest novih prodajnih mesta